Przekształcenie SPWPPP

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa informuję wszystkich klientów o zamiarze przekształcenia Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35 od września 2022 r.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka