WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

                Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy w ramach:

 1. Procesowego wspomagania ukierunkowanego na pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększenie kompetencji nauczycieli i podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. Może też być doskonalenie stricte w obszarze wykorzystania TIK w organizacji pracy zdalnej nauczycieli i specjalistów.  
 2. Sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym, problemowym i dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Programu „O uśmiech dziecka. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

Działania prowadzone w ramach wspomagania będą realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ramach procesowego wspomagania proponujemy doskonalenie nauczycieli z platform zdalnej edukacji oraz narzędzi do pracy z uczniami/dziećmi online. Poniżej lista niektórych tematów w tym zakresie:

 • Narzędzia Microsoft i Google rozwijające kompetencje kluczowe, samodzielność i kreatywność uczniów.
 • Metody aktywizowania uczniów z zastosowaniem w edukacji online.
 • Office 365
 • Google Classroom i narzędzia G-Suite.
 • Wychowawca on line. Tikowa kreatywna świetlica.
 • Tik na Tak, tak na tik, zrób projekty zdalne w mig!
 • I love teaching and learning – zdalna nauka języka obcego.
 • Nauczanie zdalne od podstaw! Platformy do nauki online, narzędzia wspierające naukę ucznia w domu!
 • Platformy współpracy online z uczniami na przedmiotach humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językach obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutacja do wskazanych zakresów wspomagania trwać będzie do 15 września 2020 r. Uprzejmie prosimy o przesłanie formularzy zgłoszenia na wskazane poniżej adresy mailowe:

 1. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania lub projektu „O uśmiech dziecka …”, 
  – współpraca z SPWPPP  e-mail: spwppp.rekrutacja@gmail.com
 2. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania, wsparcia na wybranym etapie lub projektu „O uśmiech dziecka …”
  – współpraca z SPPPDDZNE e-mail: spppddzne@gmail.com

Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela.

Formularz zgłoszenia do sieci prosimy przesłać, w formie elektronicznej, na adres mailowy koordynatora administracyjnego projektu:  spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Doradca metodyczny  Renata Flis