Wnioski OKRO

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu czasu rekrutacji na III edycję programu OKRO. W dniach od 17 sierpnia do 4 września 2020 r. do godziny 10:00 przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych.

Dokumenty i wnioski w należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni, ul. Półkole 11.

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Zespołu Monitorowania OKRO 5 września 2020 r.

Informujemy, że wnioski wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, które zostaną dostarczone do Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej po terminie 4 września 2020 r. nie będą mogły być rozpatrzone w III edycji OKRO.