Wnioski OKRO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 22 czerwca do 31 lipca  2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Dokumenty i wnioski w należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem poczty polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni  ul. Półkole 11

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Skierowania wydawane przez Zespól Monitorowania Opieki wydawane będą od dnia 25 sierpnia 2020 r.