Zapisy na zajęcia WWRD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 18 maja do 19 czerwca 2020 prowadzimy zapisy dzieci chętnych do rozpoczęcia zajęć WWRD w naszej poradni od września 2020 r.

Zapisy na zajęcia odbędą się według następujących zasad:

1.    Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając zgłoszenie w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

2.      Podczas zapisu konieczne jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które jeszcze nie posiadają opinii będą zapisywane na listę rezerwową i przyjmowane dopiero po jej uzyskaniu, w miarę wolnych miejsc.

3.      Podczas zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– numer telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów
– czy dziecko korzystało dotychczas z zajęć w ramach WWRD w innej placówce

4.      Aby zgłoszenie mogło być przyjęte konieczne jest dołączenie kopii aktualnej opinii o potrzebie WWRD.

5.      O przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych (ważna opinia, ewentualne wypowiedzenie umowy w innej placówce), kolejność zgłoszeń oraz gotowość do podjęcia zajęć w proponowanych terminach. Nowe dzieci przyjmujemy w miarę wolnych miejsc, proponując rodzicom terminy zwolnione przez dzieci, które zakończyły już zajęcia WWRD w naszej poradni.

6.      Po zatwierdzeniu terminu zajęć zostaną Państwo poproszeni o złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji WWRD w naszej poradni i dopiero to skierowanie jest ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

7.  Rezygnacja z zajęć WWRD

Rezygnacji można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając pismo ws. rezygnacji zajęć wwrd  w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

Prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– datę urodzenia dziecka