Krótki podręcznik stymulacji rozwoju – Aneta Kowalik

Drodzy Rodzice!

                Sytuacja pandemii zaskoczyła nas wszystkich. Konieczność fizycznego dystansowania przedłuża się, nikt nie zna daty końcowej, trudno nam cokolwiek planować. Nasi terapeuci podejmują próby prowadzenia zajęć zdalnie w różnych formach. Pamiętamy jednak, że pracujemy z małymi dziećmi, których sposób funkcjonowania wymaga fizycznej obecności drugiej osoby. Większość trudu związanego z zajęciami spoczywa teraz na rodzicach, którzy w obecnej sytuacji jako jedyni pozostają w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi. W związku z tą nową sytuacją przygotowujemy dla Państwa Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. Chcemy w nim poruszyć kwestie związane z: podstawowymi zasadami uczenia, barierami w uczeniu się, analizą zachowań niefunkcjonalnych, planowaniem działań proaktywnych, uczeniem umiejętności bazowych, skutecznym podpowiadaniem i wycofywaniem podpowiedzi,. Wszystko to wspomoże rodziców, którzy podejmują się uczenia dzieci nowych umiejętności, doskonalenia posiadanych, ale także tych, którzy chcą w obecnej sytuacji skupić się na eliminowaniu zachowań dezorganizujących funkcjonowanie w domu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście Państwo przeciążani obowiązkami, dlatego konkretne sposoby działania warto omówić ze swoim terapeutą prowadzącym. Wykorzystywanie tego czasu do bycia ze sobą, budowania więzi, to również stymulowanie rozwoju.

 

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ZASADY UCZENIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. BARIERY

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ANALIZA ZACHOWANIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. DZIAŁANIA PROAKTYWNE