Zapisy na zajęcia WWRD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 18 maja do 19 czerwca 2020 r. prowadzimy zapisy dzieci chętnych do rozpoczęcia zajęć WWRD w naszej poradni od września 2020 r.

Zapisy na zajęcia odbędą się według następujących zasad:

1.    Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub mailowo.

2.    Podczas zapisu konieczne jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które jeszcze nie posiadają opinii będą zapisywane na listę rezerwową i przyjmowane dopiero po jej uzyskaniu, w miarę wolnych miejsc.

3.    Podczas zapisu prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka

– numer telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów

– czy dziecko korzystało dotychczas z zajęć w ramach WWRD w innej placówce.

4.    W przypadku zgłoszenia osobistego konieczne jest zostawienie w sekretariacie poradni kopii opinii o potrzebie WWRD potwierdzonej za zgodność z oryginałem (istnieje możliwość wykonania i potwierdzenia kopii w sekretariacie poradni).

5.    W przypadku zgłoszenia mailowego prosimy o skan opinii o potrzebie WWRD w załączniku.

6.    O przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych (ważna opinia, ewentualne wypowiedzenie umowy w innej placówce), kolejność zgłoszeń oraz gotowość do podjęcia zajęć w proponowanych terminach. Nowe dzieci przyjmujemy w miarę wolnych miejsc, proponując rodzicom terminy zwolnione przez dzieci, które zakończyły już zajęcia WWRD w naszej poradni.

7.    Po zatwierdzeniu terminu zajęć zostaną Państwo poproszeni o złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji WWRD w naszej poradni i dopiero to skierowanie jest ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia terapeutyczne.