Zmiana terminu posiedzenia Zespołu Orzekającego

Termin Zespołu Orzekającego z dnia 23.10.2019 r. zostało przeniesione na dzień 16.10.2019 r.