Terminy Zespołów Orzekających

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska – specjalista otolaryngolog

25.09.2019 r.
23.10.2019 r.
20.11.2019 r.
18.12.2020 r.
22.01.2020 r.
19.02.2020 r.
18.03.2020 r.
22.04.2020 r.
20.05.2020 r.
17.06.2020 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik – specjalista chorób oczu

02.09.2019 r.
07.10.2019 r.
04.11.2019 r.
02.12.2019 r.
13.01.2020 r.
10.02.2020 r.
02.03.2020 r.
06.04 2020 r.
04.05.2020 r.
01.06. 2020 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży

29.08.2019 r. (godz. 12:30)
12.09.2019 r.
26.09.2019 r.
10.10.2019 r.
24.10.2019 r.
14.11.2019 r.
28.11.2019 r.
05.12. 2019 r.
12.12.2019 r.
02.01.2020 r.
16.01. 2020 r.
06.02.2020 r.
27.02.2020 r.
12.03.2020 r.
26.03.2020 r.
02.04 2020 r.
23.04.2020 r.
14.05.2020 r.
28.05.2020 r.
04.06.2020 r.
25.06.2020 r.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.