Seminarium: DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PRZEDSZKOLU. Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?

Seminarium: DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PRZEDSZKOLU. 

Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów oraz Rodziców
z krakowskich  szkół i placówek 

na seminarium

„DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU. Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?”

Seminarium odbędzie się  3 czerwca 2019 r. g. 13.00 do 17.00
w budynku Urzędu Miasta , Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4
(Sale konferencyjne: Kupiecka, Portretowa, J. Dietla)

PROGRAM

13.00 – 13.25 Rejestracja uczestników
13.25 – 14.55  I tura warsztatów równoległych
15.10 – 16.40 II tura warsztatów równoległych
16.40 -17.00 konsultacje indywidualne

Tematyka warsztatów:

1.      Stosowana analiza zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat dla nauczycieli,

Anna Zwolska-Biel SPWPPP; Sala Kupiecka

 

2.      Stosowana analiza zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat dla rodziców,

 Aneta Kowalik SPWPPP; Sala im. J. Dietla

 

3.       Rozwijanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu – zabawy, gry, ćwiczenia – warsztat dla nauczycieli i rodziców.; Małgorzata Ciemborowicz, Anna Formicka; Sala Portretowa

 

W pierwszej turze odbywają się trzy warsztaty. W drugiej turze – tylko warsztat 1 i 3.
Rodzice mogą uczestniczyć w warsztacie nr 2 i 3 w I turze i w warsztacie nr 3 w II turze.
Nauczyciele mogą uczestniczyć w warsztacie nr 1 i 3 w I i II turze.
Konferencja realizowana jest  w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków. 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com w terminie do 03 czerwca 2019 r. 

Formularz

Osoba do kontaktu:
Renata Flis, flis@owpp.pl
Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka
Doradca metodyczny Renata Flis