Konferencja „DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE. WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.” – 27 marca 2019 r.

 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

  PWN Wydawnictwo Szkolne

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów
z krakowskich  szkół i placówek  

na konferencję 

„DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE.
WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.”

Konferencja odbędzie się  27 marca 2019 r. od g. 14.30 do 18.30

w budynku Urzędu Miasta, Kraków os. Zgody 2, sala konferencyjna V piętro

PROGRAM

14.30 – 15.00 Rejestracja uczestników

15.00- 15.15 Przywitanie uczestników

15.15- 15.30 Prelekcja pracownika PWN – Finansowanie publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

15.30 – 16.45 Joanna Latosińska-Kulasek   Jak dostosować pracę na poszczególnych lekcjach do możliwości dziecka w kontekście dostosowania do trudnych zachowań uczniów.

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.15 Joanna Płuska   Jak przygotować klasę – uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i samego ucznia ze spektrum autyzmu do wspólnej nauki w szkole.

18.15-18.30  Zakończenie konferencji

Konferencja realizowana jest  w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com w terminie do 25 marca 2019 r.  

Formularz

Osoba do kontaktu: Renata Flis, flis@owpp.pl                                                                 

 Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                                            Doradca metodyczny Renata Flis