Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających
Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska
27.02.2019 r.
27.03.2019 r.
24.04.2019 r.
29.05.2019 r.
19.06.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik
11.03.2019 r.
08.04.2019 r.
13.05.2019 r.
10.06.2019 r.
Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek
24.01.2019 r.
07.02.2019 r.
21.02.2019 r.
07.03.2019 r.
21.03.2019 r.
04.04.2019 r.
25.04.2019 r.
09.05.2019 r.
23.05.2019 r.
06.06.2019 r.
27.06.2019 r.
Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje
będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.