Warsztaty plastyczne „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz firma St. Majewski serdecznie zapraszają nauczycieli z przedszkoli oraz z klas I-III szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty plastyczne „ Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”, które odbędą się 1.lutego 2019 r. od godz. 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A.

Wydarzenie organizowane jest z myślą o nauczycielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym przygotowane w obszarze merytorycznego i praktycznego wsparcia edukacji artystycznej najmłodszych. Adresowane jest do nauczycieli, którzy do tej pory nie brali udziału w warsztatach plastycznych „Bambino”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia 

na adres: jtrygpol@interia.pl lub spwppp.rekrutacja@gmail.com lub renfli58@gamail.com

Formularz zgłoszenia

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak