Terminy Zespołów Orzekających

Zespół Orzekający godz. 9:00

lek. med. Anna Smarzyńska
17.12.2018 r.
23.01.2019 r.
27.02.2019 r.
27.03.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00

lek. med. Renata Wójcik
14.01.2019 r.
11.02.2019 r.
11.03.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00

lek. med. Andrzej Grymek
13.12.2018 r.
10.01.2019 r.
24.01.2019 r.
07.02.2019 r.
21.02.2019 r.
07.03.2019 r.
21.03.2019 r.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.