KONFERENCJA NAUKOWA

Najważniejszy urząd w demokracji to obywatel. W setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii  serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli z Gminy Miejskiej Kraków do udziału w konferencji pt.

Najważniejszy urząd w demokracji to obywatel. W setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 która odbędzie się 03.12.2018 r. g. 11.00-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 w sali plenarnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli humanistów i wychowawców z krakowskich szkół.  Konferencja ma charakter naukowy i połączona będzie z panelem dyskusyjnym.

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat obywatelskości na przestrzeni 100 lat ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych, roli szkoły/nauczyciela  i rodziny w edukacji historycznej, w stworzeniu sprzyjających warunków do kreatywnej, odpowiedzialnej edukacji nawiązującej do tradycji kulturowych i narodowych. Sprzyjającej kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja została sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy kierować tylko w wersji elektronicznej do dnia 01.12.2018 r. na wskazane poniżej adresy:

joanna.markielowska@gmail.com

spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

Osobą do kontaktu jest p. Renata Flis, doradca metodyczny renfli58@gmail.com

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Katarzyna Czaczuń

Doradca metodyczny Renata Flis