Warsztaty taneczno-muzyczne „Zimowe nutki”

13 listopada odbyły się warsztaty taneczno-muzyczne „Zimowe nutki”, które poprowadziła Monika Kluza, trenerka Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni. Dzięki współpracy Poradni Specjalistycznych: Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krakowski Ośrodek Terapii mogło dojść do realizacji tych rewelacyjnych warsztatów. Wzięło w nich udział blisko 80 nauczycielek z krakowskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kraków, członkinie sieci współpracy i samokształcenia działających przy poradniach.  Każda nauczycielka otrzymała zestaw scenariuszy zajęć oraz autorską płytę CD.  Szkolenie zostało sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 

Galeria zdjęć oraz filmy 

 Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Małgorzata Czaczun

Doradca metodyczny Renata Flis