Konferencja Nauczyciel-Rodzicem, Rodzic-Nauczycielem

5 października odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nauczyciel-rodzicem, rodzic-nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka  cz. 2.  Konferencja została zorganizowana we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  w ramach WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW.  Została w całości sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem  dyrektorów i nauczycieli z krakowskich szkół i przedszkoli (130 osób). Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. dr hab. Tadeusza Gadacza „Pięć koncepcji dialogu”, a następnie wzięli udział w warsztatach:

Warsztat I: Beata Bolesław Kotlińscy Strefa Potencjału Sytuacje konfliktowe – trudne rozmowy z rodzicami. 

Warsztat II: Stanisław Bobula Era Edukacji Jak tworzyć przestrzeń do rozmowy o tym, co w szkole jest ważne pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Warsztat dla dyrektorów szkół, przedszkoli i przedstawicieli rad rodziców. 

Warsztat III: Aleksander Pawlicki  Zebranie dobrze przygotowane  Warsztat dla członków rad pedagogicznych i przedstawicieli rad rodziców.

no images were found

 

ROZWÓJ_DZIECKA.mp4

POWITANIE_1.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI.mp4

WYKŁAD_PROF_GADACZ.mp4

POWITANIE_11.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI_1.mp4

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis