BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna
Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Krakowski Ośrodek Terapii

zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci
współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach
Specjalistycznych. Szkolenia całkowicie zostały sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół.
W załączonej tabeli znajdują się wszystkie, niezbędne informacje na temat proponowanych szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do Poradni Specjalistycznych, które organizują dane szkolenia. Szkolenia mają charakter warsztatowy, dlatego liczba miejsc na jedno szkolenie jest ograniczona. Każdy z Państwa może wziąć udział w kilku szkoleniach, zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Doradca metodyczny: Renata Flis Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPP KOT Katarzyna Czaczuń

Tabela z wykazem szkoleń
Formularz zgłoszeniowy SPPPDDzNE
Formularz zgłoszeniowy SPWPPP