Zespół Monitorowania Opieki OKRO

Informujemy, że  w dniach: 18.07.2018 r., 25.07.2018 r., 01.08.2018 r. Zespół Monitorowania Opieki OKRO nie będzie rozpatrywał złożonych wniosków o przyznanie zajęć specjalistycznych. Wnioski złożone w dniach od 11.07.2018 r. do  07.08.2018 r. będą rozpatrywane na Zespole Monitorowania Opieki OKRO dnia 08.08.2017 r.