Konferencja p.t. „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”

25 kwietnia 2018 r. w przyjaznych murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”. Na konferencji spotkało się blisko 130 nauczycieli ze wszystkich typów szkół. Dziękujemy naszym partnerom w organizacji tego przedsięwzięcia, a byli nimi: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Studium Kształcenia Nauczycieli oraz PWN Wydawnictwo Szkolne.

Uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach:

WYKŁADY:

Dr Stanisław Kowal Edukacja spersonalizowana jako odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne

Lidia Klaro-Celej Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

 

WARSZTATY

Metody pracy z uczniem  trudnościami w uczeniu się. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. – Jolanta Dymarska
Nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole. Akademia pomysłów – różnorodność form pracy z uczniem w klasach 1-3. – Magdalena Skórkowska
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do wchodzenia w dorosłość. Proces edukacji, opanowanie kompetencji społecznych a stopień samodzielności. – Beata Nadarzyńska
Dzisiaj w szkole, jutro w życiu. Priorytety edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Funkcje poznawcze i umiejętności społeczne.- Edyta Tadrzak
Poniżej zamieszczamy linki do zasobów pokonferencyjnych. Osoby zainteresowane prezentacją p. Lidii Klaro-Celej prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej www.owpp.pl . Jak tylko otrzymamy od Pani Profesor materiał umieścimy go na stronie internetowej w zakładce

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ – MATERIAŁY DO POBRANIA.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili warsztaty szkoleniowe oraz wyrazili chęć udziału w ich kolejnej edycji. Planujemy II edycję w październiku 2018 r.

Wykłady dr Kowala i pani z PWN

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

IMG_7307 H05A0225.MOV.02_35_33_40.Still001 H05A0182.MOV.02_31_43_42.Still002 H05A0113.MOV.02_27_37_02.Still001 H05A0201.MOV.02_33_38_26.Still001 00003.MTS.00_40_39_01.Still001-1 00005.MTS.21_36_33_08.Still002-2 H05A0105.MOV.02_26_42_42.Still001-1 H05A0085.MOV.02_24_21_02.Still001 H05A0163.MOV.02_29_32_31.Still001-1