Turniej Świetlic

We wtorek, 17 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 123 odbył się

III Krakowski Turniej Świetlic Szkolnych.

Temat tegorocznego konkursu brzmiał:

                                                      Poznaj Szlak Orlich Gniazd.          

Do turniejowych potyczek zgłosiło się dziesięć szkół: SP 25, SP 36, SP 64, SP 88, SP 92, SP 113, SP 123, SP 148, SPzOI 107 i SPzOI 158.

Trzyosobowe zespoły reprezentujące świetlice ww. szkół rywalizowały rozwiązując test złożony z 10 pytań oraz na miejscu wykonywały prace plastyczne. Galeria wspaniałych trójwymiarowych zamków rycerskich i królewskich zdobi dziś scenę w
Szkole Podstawowej nr 123.

Podczas obrad jury, zespół ,,Stars” ze Szkoły Podstawowej nr 64 zaprezentował przepiękny układ choreograficzny. Osiem  wspaniale tańczących dziewczynek przygotowała pani Barbara Wróbel (która pełniła również funkcję współorganizatora turnieju oraz członka jury). Program artystyczny był bogaty. Gospodarze, czyli Szkoła Podstwowa 123 oczarowała uczestników turnieju wspaniałym tańcem dworskim. Dzieci przygotowane przez panie ze świetlicy: panią Joannę Matogę i panią Martę Majerczak, ubrane były: dziewczynki w długie stylowe, powiewne suknie dworskie, a chłopcy w eleganckie stroje w stylu rycerskim.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu znajomości Szlaku Orlich Gniazd, rozpoznawali zamki i ich ruiny, opisywali ciekawostki, znali świetnie legendy przewidziane w regulaminie, doskonale umieli znaleźć na mapie określony zamek szlaku. Serdecznie gratulujemy dzieciom i nauczycielom, którzy tak rzetelnie przygotowali swoich wychowanków do konkursu.

Jury doceniło wkład  tej pracy  i  jej efekty. Każde dziecko otrzymało nagrodę i dyplom
z określonym miejscem lub wyróżnieniem, natomiast szkoły i nauczyciele zostali uhonorowani podziękowaniami. Szkoły, które zdobyły trzy pierwsze miejsca otrzymały cenne nagrody, m. in. ozoboty.  Nasza Poradnia zapewni bezpłatne szkolenie dla uczniów  i nauczycieli w zakresie programowania z wykorzystaniem ozobotów.

Fundatorem wszystkich nagród był Urząd Miasta Krakowa.

Miejsce I: SP 123 i SP 64

Miejsce II: SP 113 i SP 36

Miejsce III: SP 92 i SP 148

Wyróżnienia: SPzOI 158, SP 88, SP 25, SPzOI 107

Nauczyciele przygotowujący dzieci do turnieju:

SPzOI nr 158: Barbara Siemieńska,

SP 64: Ewa Krzyżanowska, współprzygotowanie turnieju: Barbara Wróbel,

SP 92:  Paulina Famulska,

SP 88: Lidia Szczurek

SP 25: Katarzyna Wrońska, Beata Gębska

SP 123: Teresa Starzec, Marta Majerczak, Joanna Matoga, Agnieszka Jasińska,

SP 148: Marta Majerczak,

SP 113: Martyna Gawryluk,

SPzOI nr 107: Agnieszka Skrzyńska,

SP 36:  Magdalena Woźny

 

Serdecznie dziękujemy p. Marcie Chrupczalskiej , dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 123 za pomoc w organizacji tego ciekawego i ważnego przedsięwzięcia.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak

IMG_20180417_100925 IMG_20180417_104239 IMG_20180418_224720 IMG_20180418_224105 IMG_20180418_223730 IMG_20180418_165645 IMG_20180417_112427 IMG_20180417_102525 IMG_20180417_102438