Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że przy SPWPPP  działa Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Szczegółowe informacje dla Rodziców, którzy chcą wnioskować o godziny zajęć terapeutycznych dla dzieci  dostępne w zakładce Jak uzyskać pomoc.

DO REALIZACJI  ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH OKRO POTRZEBNE JEST:

  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów prowadzących zajęcia w ramach WWRD w przypadku, jeżeli dziecko realizowało zajęcia  lub
  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów lub specjalistów, którzy obejmowali dziecko systematyczną opieką lub
  • zgłoszenie i udział w Zespole Konsultacyjnym w naszej Poradni, dla dzieci, które nie były do tej pory objęte zajęciami  WWRD lub innymi zajęciami specjalistycznymi w sposób stały i systematyczny
  • uzyskanie decyzji o przyznaniu dodatkowych godzin terapeutycznych w ramach OKRO, wydanej przez Zespół Monitorowania Opieki w Poradni
  • ustalenie ze specjalistami miejsca, czasu i sposobu realizowania zajęć
  • dodatkowe godziny terapeutyczne będą realizowane, w miarę możliwości organizacyjnych i wolnych terminów specjalistów

Prosimy o zapoznaniem się z regulaminem działania OKRO