KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ W SZKOLE” 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 PWN Wydawnictwa Szkolne

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów
z krakowskich szkół   i placówek

na konferencję naukowo-szkoleniową

 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

 

Konferencja odbędzie się  25 kwietnia 2018 r. od godz. 11.45 do 16.30

w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Ingardena 4 Aula nowa 401 N

Konferencja będzie się składać z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.

Celem konferencji jest :

  1. Zapoznanie uczestników z ideą edukacji spersonalizowanej jako  wysoko zindywidualizowanym systemem kształcenia, optymalnie i elastycznie dostosowanym do potrzeb konkretnego ucznia i z jego udziałem.
  2. Kształcenie umiejętności diagnostycznych w zakresie opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków dydaktycznych w kształceniu, wychowaniu i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji  w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole i placówce na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Program konferencji

Formularz zgłoszenia

 

Osoba do kontaktu:

Renata Flis  tel. 502 842481

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza w terminie do 22 kwietnia 2018 r.  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

                                                                      Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                                     Doradca metodyczny Renata Flis