Materiały z konferencji Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza, terapia, edukacja, wychowanie z dnia 15.01.2018 roku.

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy materiały z konferencji Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza, terapia, edukacja, wychowanie z dnia 15.01.2018 roku. Są to streszczenia wykładów oraz warsztatów.
Ze względu na duże zainteresowanie wkrótce planowana jest druga edycja warsztatów. Informacje będą dostępne już w marcu.