Konferencja ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
ma zaszczyt zaprosić Państwa  na Konferencję

ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Obrad, w godzinach 9:15-16:00

Skierowana jest do nauczycieli przedszkolnych oraz specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.

CEL KONFERENCJI:

  • słuchacz potrafi dokonać wstępnej selekcji dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, wie jakie podjąć w związku z tym kroki
  • zna terminy logopedyczne i medyczne zawarte w opiniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych lub medyczne dotyczące zaburzeń rozwoju mowy
  • potrafi przekazać rodzicom informacje dotyczące formalnych kroków związanych
    z diagnozą i uzyskiwaniem pomocy terapeutycznej dla dzieci
  • słuchacz rozumie zachowania dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, potrafi dokonać wstępnej analizy przyczyn występowania zachowania, wstępnie zaplanować interwencję
  • nauczyciel wie, jak w praktyce rozwiązywać problemy związane z włączaniem dziecka
    z zaburzeniami rozwoju mowy do grupy przedszkolnej

Konferencja została sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Program konferencji

Zapisy na konferencję odbywają się do 11 stycznia 2018 r. przez formularz zgłoszeniowy wysłany pod adres spwppp.rekrutacja@gmail.com