Konferencja Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Dnia 15.01.2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się KONFERENCJA SPWPPP:

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA, WYCHOWANIE

Konferencja skierowana jest do nauczycieli przedszkolnych. Ma na celu przybliżenie tematyki zaburzeń rozwoju mowy, formalnych ścieżek udzielania pomocy, sposobów pracy z dzieckiem oraz zakresu organizowania środowiska w celu włączenia dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy do grupy rówieśniczej oraz umożliwienia pełnego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.

Zapisy na konferencję rozpoczną się 13.12.2017 r.