Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Zmiana terminu posiedzenia zespołu orzekającego