Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

zmiana godzin pracy poradni w okresie wakacji