Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

Zapisy nowych dzieci do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej Poradni w roku szkolnym 2023/2024