Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Organizacja pracy poradni