Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Zakończenie I edycji interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „ Kocham Kraków. Podróż przez historię wehikułem czasu”