Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W RAMACH PROGRAMU OKRO