Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Zabawa- poważna sprawa!