Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021