Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

V Turniej Świetlic i Przedszkoli 2021 pt. “W świecie robotów” inspirowany twórczością Stanisława Lema