Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Rusza I edycja zajęć terapeutycznych w ramach programu OKRO