Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Raz na ludowo. Folklor Krakowa i okolic.