Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Projekt interdyscyplinarny „ Kocham Kraków. Podróż przez historię wehikułem czasu”