Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Projekt edukacyjny „ Kocham Kraków- podróż przez historię wehikułem czasu”