Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Projekt edukacyjny „ Kocham Kraków-podróż przez historię wehikułem czasu. II edycja : Bajkowy Kraków w podaniu i legendzie”