Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

OKRO – zajęcia terapeutyczne w 2023 roku