Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Ogłoszenie w sprawie kontunuacji zajęć terapeutycznych w ramach OKRO