Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Mózg w czasie pandemii-wsparcie uczniów w zdalnej edukacji – konferencja online 28 V 2020 r.