Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

“Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji.” cz.I”