Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Perspektywy wsparcia dziecka i rodziny w systemie oświaty – doświadczenia i możliwości.