Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Mamo gdzie mieszkają emocje?”, czyli kilka słów o codziennym wspieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka – Marta Frankowicz