Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja online “Mózg w czasie pandemii” cz. IV – Wsparcie rodziców w zdalnej edukacji