Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja online „Mózg w czasie pandemii cz. III – wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej”