Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji