Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Raz na ludowo. Folklor Krakowa i okolic” II edycja: Co się zmieniło? –zagadki upływającego czasu.