Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY I CZASOWEJ PRZERWIE W PRACY Z DZIEĆMI SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE